top of page

/ marketing strategie /

Om succesvol in de markt te kunnen opereren, moeten bedrijven zich onderscheiden van hun concurrenten. Concurrentievoordeel is namelijk essentieel. Bedrijven die de markt benaderen zonder duidelijke strategie en die weinig keuzes maken, blijken minder succesvol dan ondernemingen die dat wel doen.

 

Er moet een duidelijke marketingstrategie worden gekozen om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te creëren. Welke marketingstrategieën zijn er en welke afwegingen moeten worden gemaakt voor de strategiekeuze die het best bij het bedrijf past.

 

Met de juiste marketingstrategie bepalen we samen de lange-termijnkoers van de organisatie en kijken we goed naar de juiste afstemming tussen de organisatie en haar omgeving. Hiervoor dienen de externe omgeving en de eigen interne mogelijkheden van een organisatie geanalyseerd te worden. Daarna worden de doelstellingen en een strategie geformuleerd. Kernvragen zijn bijvoorbeeld;

- Wat wil je bereiken?

- En, hoe wil je daar komen?
 

De lange-termijnkoers dient vervolgens ook vertaald te worden naar tactische of operationele korte-termijnbeslissingen.

 

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een strategisch marketing plan voor u uitwerken, inclusief tactische of operationele korte termijn beslissingen.

 

Neem gerust contact met ons op zodat we samen kunnen kijken waar uw behoefte ligt en waar wij u kunnen faciliteren.

bottom of page